Ondersteuning jongvolwassenen met ASS

Hoe kan ik mezelf zijn als ik zo anders ben?

Zinnen als "Ik hoor er niet bij" of "Iedereen vindt me zo raar" of "Waarom ben ik zó en niet anders?" kunnen regelmatig gesteld worden door jongvolwassenen met een aandoening in het autistisch spectrum. 

 

Deze vragen kunnen vaak al een leven lang met iemand meegaan. Wie hierop geen antwoord vindt kan makkelijk somber worden en zich soms hopeloos voelen. 

 

Het is belangrijk voor iemand in dit spectrum om zichzelf te leren kennen en te leren omgaan met wat er is en niet is. Dit is vaak een hele opgave. 

 

In de begeleiding ligt de focus op:

- (h)erkennen van oorzaken van stress

- (h)erkennen van signalen van stress

- leren omgaan met prikkels

- creëren van structuur

- communiceren over wat er bij je leeft

- accepteren wie je bent

 

Coachees ervaren de begeleiding als betrokken, warm, respectvol, vrij van oordeel en veel ruimte om te mogen zijn wie je bent. 

 

HOE KAN IK MEZELF ZIJN ALS IK ZO ANDERS BEN?