Privacy statement

 

Nieuwe privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door deze nieuwe privacywetgeving mag Cheiron Coaching uw gegevens in veel gevallen niet zonder uw toestemming bewaren en gebruiken.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer u informatie heeft opgevraagd, heeft deelgenomen aan een coaching, een workshop, een cursus of een training, of een lezing heeft bijgewoond, worden uw persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Gegevens die door u zijn verstrekt zoals bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer.

 

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor het kunnen uitvoeren van onze diensten. Wij hebben bijvoorbeeld uw persoonsgegevens nodig om u te informeren over ons dienstenpakket, om u facturen te kunnen sturen, en om wettelijke verplichtingen na te komen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te kunnen voldoen.

 

Zorgvuldig

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt en zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren.

 

Welke rechten hebt u?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen en indien u dit wenst rectificaties door te geven.  

U kunt ons benaderen om uw gegevens te verwijderen. Verwijdering is niet mogelijk wanneer de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren. Ook is het zo, dat we voor administratie-doeleinden gegevens nog moeten verwerken.

Om gebruik te kunnen maken van bovengenoemde rechten, kunt u contact met ons opnemen via info@cheironcoaching.nl.

 

Vraag of klacht

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@cheironcoaching.nl.