Supervisie individueel

SUPERVISIE INDIVIDUEEL

 

Soms zitten we niet zo lekker in ons vel. We voelen ons bedrukt, somber of zonder energie en het lukt maar niet om ons beter te voelen. We doen heel erg ons best in ons werk. We nemen regelmatig werk van onze collega's over, zijn niet te beroerd om een enkele keer iets langer door te werken en toch? Echt lekker voelen we ons niet.

In ons privéleven zorgen we ervoor, dat iedereen zich goed voelt, we geven partner en vrienden veel aandacht en toch voelt het alsof we levensenergie missen.

Wanneer we zouden stilstaan bij hoe we leven, zou het wel eens kunnen, dat we moeten constateren, dat we teveel voor de ander leven en te weinig voor ons zelf. Dat we vrij gemakkelijk in bepaalde patronen leven en ook niet zo goed weten hoe deze patronen te veranderen. Stilstaan bij ons zelf doen we niet zo vaak. We zijn het niet zo gewend en we vinden het eerlijk gezegd ook wel een beetje spannend. Wie zijn we nu eigenlijk?

 

De vraag wie we zijn dient zich wat prominenter aan, wanneer we bijvoorbeeld geconfronteerd worden met verlies, een scheiding, herhaalde ruzies, sombere gevoelens, weinig energie, een terugkerende boosheid op alles en iedereen, noem maar op. Wie zijn we dan? Wat zijn we dan?

 

In de supervisie sta je stil bij je zelf en onderzoek je je waarnemingen, gevoelens, interpretaties, projecties, weerstand, kortom, je onderzoekt jezelf. Wie ben je? Waarom ben je zoals je bent? Hoe hebben je patronen en je gewoontes je gediend en is het misschien tijd er enkele los te laten?

 

Proces

Is het wat je zei

of eerder hoe

ligt het juist bij mij

wat ik er intussen mee doe

 

hoe dan ook

 

in plaats van moe

voel ik me weer vrij

 

Seb

 

 

AFSPRAAK AFZEGGEN

Er zijn geen extra kosten verbonden aan het annuleren van uw afspraak, wanneer u deze 48 uur vóór de afspraak annuleert.

Annuleert u deze binnen 48 uur voor uw afspraak, dan bent u gehouden aan het volledige tarief, zoals dit met u is overeengekomen. 

 

DECLAREREN KOSTEN

De kosten van supervisie, coaching of begeleiding kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.