Zelfonderzoek

Zelfonderzoek kent een bepaalde route. Een route die zijn start kent in ons gezin van herkomst, die nadien kan afwijken van een rechte lijn, die af en toe zelfs een grote bocht neemt, die ons op het pad brengt van vragen als wie zijn we en wat willen we. 

 

In de supervisie starten we met een verkenning en analyse van het gezin van herkomst.

We staan stil bij m.n. de gebeurtenissen die hebben plaats gevonden in zowel het gezin van herkomst als in de gezinnen van herkomst van beide ouders. We zoeken antwoord op vragen als is er iemand jong overleden, speelt er een oorlogsverleden met verzet, onderduik en slachtoffers, werd er iemand buitengesloten (hierbij kunnen we denken aan vroege liefdes, iemand met een andere religie, crimineel verleden, ongewenste zwangerschappen, grensoverschrijdend gedrag), is er sprake van zelfdoding of moord, waren er ernstige ziekten, kwamen faillissementen voor. 

 

We besteden aandacht aan de vraag hoe de ouders en de grootouders hebben gereageerd op ernstige gebeurtenissen. Werd er bijvoorbeeld gezwegen over wat er had plaatsgevonden of werd hier in alle openheid over gesproken? Met vragen als hoe speelde solidariteit en loyaliteit een rol in het gezin, werden er bondjes gesloten tussen ouders en kinderen of tussen kinderen onderling wordt in kaart gebracht welke dynamieken er aanwezig waren in het gezin. 

 

Op basis van gebeurtenissen in de gezinnen van herkomst van de ouders en in het eigen gezin en op basis van de loyaliteiten nemen kinderen in hun eigen gezin van herkomst onbewust besluiten om om te gaan met dat wat zich aandient in hun gezin. Onbewust trekken kinderen conclusies en nemen ze besluiten om te kunnen dealen met wat er in het gezin speelt. Ze passen zich aan, ze gaan in verzet, ze trekken zich terug, er zijn vele manieren waarmee een kind zich kan verhouden tot zijn of haar gezin van herkomst. 

De conclusies en de besluiten vormen op hun beurt de start van het ontstaan van gedragspatronen. Gedragspatronen die ontstaan zijn als reactie op wat we hebben aangetroffen in ons gezin van herkomst. We hadden geen keus in wat we aantroffen, we werden geboren in ons gezin van herkomst en wisten niet (en dit konden we ook niet weten) wat we gingen aantreffen bij onze ouders, die vanuit hun gezin van herkomst evenmin konden bevroeden wat ze bij hun geboorte zouden aantreffen. 

 

In de supervisie staan we geruime tijd stil bij de gedragspatronen die we ontwikkeld hebben op basis van feiten en gebeurtenissen in ons gezin van herkomst. We onderzoeken thema's als gemis, verlangen, aanpassing, verdriet, teleurstelling, eenzaamheid, overlevingsdrang, behoefte aan compensatie, je terugtrekken, kortom we staan stil bij de overlevingsstrategie. We onderzoeken de manier hoe we als kind gereageerd hebben en hoe we ons leven hebben vormgegeven. 

 

Inzicht in het ontstaan van onze patronen en overtuigingen zal het mogelijk maken deze ten goede te veranderen voor een gezonder leven, voor onszelf, voor onze partner en voor onze kinderen. 

 

Ik heet je van harte welkom bij je reis naar je eigen ontdekkingen. Ik loop graag een eindje met je mee en dan laat ik je ook weer los.