Supervisiegroep voor mannen

 

Vanaf onze geboorte tot nu

Leven we in de mannenstroom

Leggen we onze levenspuzzel

Met stukjes autonomie, overgave,

respect en grenzen.

 

Onze ervaringen uit het verleden

Zijn een permanente bron voor onze zoektocht

Tot op zekere hoogte heeft alles

Wat wij tot nu toe hebben gedaan

In ons gewerkt, toch?

 

Hoe staan wij mannen in het leven? Vinden we een passende vorm voor een eigen plek en hoe verhouden we ons tot elkaar met aandacht en respect voor onszelf en die ander? Als liefdevol met elkaar omgaan ons doel is, wie ontmoeten we dan in onszelf? Hoe kunnen we de diepere lagen in onszelf aanraken en zichtbaar maken?

 

Contact maken is een middel om te groeien, zowel met en in jezelf als in het contact met de ander. Er is een heel leven voor nodig om hierin wijsheid te ontwikkelen. Het vraagt veel geduld en vertrouwen in je zelf. Hoe rijker en vollediger het contact met je zelf en met de ander is, des te groter is de mogelijkheid dat je je geliefd en gewaardeerd voelt, dat je gezond wordt en in staat bent de eigen thema's op de juiste manier op te lossen.  

Laten we onze ouders eren, de wijsheid van onze herkomst integreren en ervan genieten onszelf aan de wereld te tonen. Wie blij is met zichzelf hoeft nooit iemand anders te zijn.

 

Supervisiegroep

In september start in Nijmegen een supervisiegroep voor mannen. Het aantal deelnemers is maximaal vijf zodat er voor eenieder volop aandacht en ruimte is stil te staan bij eigen thema's. Deze kunnen betrekking hebben op werk, privé, relaties, verleden, heden en toekomst. 

Het zijn in totaal tien bijeenkomsten in de avonduren, in juni ronden we af. 

Data: 22/9, 20/10, 17/11, 15/12, 26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 18/5 en 15/6

Tijd: 19:30 - 22:00 uur

Kosten: € 55,00 per avond

Locatie: Cordium, centrum voor groei en ontwikkeling, De Ruyterstraat 65, Nijmegen

Aanmelding: vóór 10 september a.s.

 

Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen naar info@cheironcoaching.nl of door het invullen van het aanmeldingsformulier elders op deze site (zie linker menu). 

 

Je bent van harte welkom.