De Helende Beweging - Familieopstellingen


                            

 

Workshops                                                                     

 

Zaterdag 28 september 2024   [11:00 - 18:00 uur] 

 

 

Alle ruimte voor jouw vraag
Er is alle ruimte om je vraag voor een opstelling in te brengen. Je vraag kan gaan over gevoelens van verdriet, van boosheid, van onmacht, kan gaan over je verlangen naar meer eigenheid, meer autonomie, meer durf, meer naar buiten treden, meer inzicht in jezelf.  

 

Zoals Rainer Maria Rilke zegt:

 

"We moeten leren de vragen zelf lief te hebben, als boeken geschreven in een volkomen vreemde taal om dan ooit, zonder het te weten het antwoord binnen te leven".

 

Het eigene van elke familie

Tijdens een familieopstelling zijn we getuige van het heilige in een familie, het unieke, het eigene dat elke familie kenmerkt.

De regels, de wetten, de ongeschreven afspraken, dat wat duidelijk is en dat waar nooit over gesproken wordt, de zichtbare en onzichtbare loyaliteiten. Het verborgene waarvan niemand weet dat het verborgen is.

Van dit alles mogen we getuige zijn. En wat we zien herinnert ons aan onze eigen familie, aan wat hier speelt of speelde, aan onze eigen loyaliteiten, onze gevoelens van schuld, onschuld, macht en onmacht. 

Vanuit liefde springen kinderen voor hun (groot)ouders in de bres en volbrengen ze voor hun (groot)ouders wat deze niet konden. De loyaliteit met hun (groot)ouders is voor kinderen zo sterk, dat ze zich niet eens afvragen of ze deze onbewuste opdracht zelf eigenlijk wel willen. Vanuit deze zelfde liefdesstroom zijn kinderen onbewust bereid te boeten voor wat ze zelf niet gedaan hebben en zijn ze bereid een schuld te dragen waar ze zelf part noch deel aan zijn. 

 

Alle deelnemers aan een workshop Familieopstellingen reizen mee met degene die bereid is zijn of haar familie voor zichzelf te openbaren, en wij mogen hiervan getuige zijn. 

 

Uit liefde

"Het zijn de kinderen die voor hun ouders of voorouders in de bres springen en volbrengen wat ze zelf niet willen, boeten voor dingen die ze zelf niet gedaan hebben en dragen wat ze niet verschuldigd zijn."

Bert Hellinger in Stilte in het midden, pag. 85

 

Familie-opstelling

Een familie-opstelling is een prachtige methode om een antwoord te vinden op een gevoel van verlangen dat in je leeft. Tijdens een familie-opstelling worden elementen uit jouw vraag in de ruimte opgesteld met behulp van representanten. De beweging van de representanten laat vaak al zien waar je vraag mee te maken heeft.

Vaak laat een opstelling een thema uit je systeem zien, waar je je niet zo van bewust bent. Er kan iets getoond worden, waardoor je een helder inzicht krijgt in wat er speelt of gespeeld heeft in je systeem van herkomst. Als kinderen zijn we ons niet zo bewust van de dynamieken tussen onze ouders en hun ouders. De kracht van de methode van familie-opstellingen is het verkrijgen van een inzicht in de verborgen dynamieken. 

Dit inzicht kan ons behulpzaam zijn bij ons eigen proces, bij onze eigen ontwikkeling, bij het bereiken van ons verlangen.   

 

Aanmelding

Je kunt je opgeven door het Aanmeldingsformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar info[at]cheironcoaching.nl of naar whmwolters[at]gmail.com

 

Tarieven

Voor wie een vraag voor een opstelling inbrengt zijn de kosten € 140,00. Representanten betalen een vergoeding van € 20,00. 

 

Locatie 

De workshop vindt plaats in 'Cordium, centrum voor groei en ontwikkeling', De Ruyterstraat 65 te Nijmegen, op 10 minuten loopafstand van NS-station Nijmegen.  

 

 

= = = = =